Κυκλοφόρησε ο 2ος τόμος των ZOLLIKON SEMINARS

HORIZON Studies in Phenomenology
27/01/2017
Κυκλοφόρησε το 3o τεύχος του περιοδικού ΕΠΟΧΗ/EPOCHE
27/01/2017
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΟΕΣ
Λομβάρδου 27-29, Αθήνα, 11473
τηλ.: 210 6429409, Fax: 210 6411597,
e.mail: printa@otenet.gr,
www.printa-roes.gr


Martin Heidegger
Σεμινάρια για ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές
(Τα σεμινάρια του Τσόλλικον – Μέρος Β΄: Συνομιλίες – επιστολές)
Μετάφραση – προλεγόμενα – σχόλια – επίμετρο: Δημήτρης Υφαντής Σελ. 384, τιμή (χωρίς ΦΠΑ): 25€
ISBN: 978-960-283-460-2


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τις εκδόσεις ΡΟΕΣ και στη σειρά «Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη» κυκλοφόρησε το έργο του Μάρτιν Χάιντεγκερ. Σεμινάρια για ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές (Τα σεμινάρια του Τσόλλικον), μέρος Β΄: Συνομιλίες – επιστολές,σε μετάφραση καθώς επίσης και με προλεγόμενα, σχόλια και επίμετρο του Δημήτρη Υφαντή.

Για δέκα και πλέον χρόνια, ο ψυχίατρος και εισηγητής της «ιατρικής dasein-ανάλυσης» Medard Boss διοργάνωνε στο Zollikon της Ελβετίας σεμινάρια στα οποία ο φιλόσοφος Martin Heidegger ανέλυε σε ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές το ζήτημα της οντολογικής θεμελίωσης της επιστήμης τους. Κατά τον φιλόσοφο, η ψυχιατρική και η ψυχοθεραπευτική έχουν ως βάση τους ακατάλληλα οντολογικά θεμέλια, τα οποία μάλιστα υιοθετούν άκριτα ήδη και μόνο διά της εφαρμογής της φυσικο επιστημονικής μεθόδου στα φαινόμενα του ανθρώπινου ψυχισμού. Η αναζήτηση των ενδεδειγμένων οντολογικών θεμελίων και μεθοδολογικών εργαλείων απαιτεί, απεναντίας,γνήσια φαινομενολογική προσέγγιση.

Τα ζητήματα αυτά ο φιλόσοφος τα εξετάζει όχι μόνο στα καθ’ εαυτά σεμινάρια (μέρος Α΄, εκδ. Ροές, 2015), αλλά επίσης στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες του με τον Bossκαι τιςεπιστολές του προς αυτόν. Προσφέρει εδώ διαφωτιστικότατες συχνά επεξηγήσεις και συμπληρώσεις στα όσα πραγματεύεται στα σεμινάρια. Κατά την προσωπική μάλιστα αυτή επικοινωνία του με τον Boss, έρχεται αντιμέτωπος με ερωτήματα που αφορούν σε συγκεκριμένα ζητήματα της ψυχιατρικής και της ψυχοθεραπευτικής. Εκφράζεται έτσι εδώ ευθέως και για θέματα όπως η προβολή και η ενδοπροβολή, το όνειρο και η ερμηνεία του, οι κατά Φρόυντ ψυχικές συνιστώσες «Αυτό, Εγώ και Υπερεγώ» κ.ά.

Με τις συνομιλίες και τις επιστολές, ολοκληρώνεται η ελληνική έκδοση των καλούμενων Σεμιναρίων τούZollikon.Τασυμπεριλαμβανόμενα σ’ αυτά κείμενακατέχουν ιδιαίτερη θέση στοέργο του Heidegger. Αποτελούν το μόνο κείμενό του που πραγματεύεται τόσο ενδελεχώς τη φιλοσοφική θεμελίωση μιας επιστήμης και διατυπώνουν τη κριτική του στη σύγχρονη επιστήμη και την απολυτοποίησή της. Παρέχουν συνάμα πρόσβαση στο στοχασμό του και σ’ενδιαφερόμενους χωρίς ειδικές φιλοσοφικές γνώσεις –διότι ο φιλόσοφος, συνομιλώντας εδώμε μη ειδικούς, χρησιμοποιεί λόγο κατά πολύ απλούστερο και καταληπτότερο απ’ ό,τι στα λοιπά κείμενά του.

ZOLLIKON SEMINARS