Κυκλοφόρησε το 3o τεύχος του περιοδικού ΕΠΟΧΗ/EPOCHE

Κυκλοφόρησε ο 2ος τόμος των ZOLLIKON SEMINARS
27/01/2017
Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αλέξη Χαρισιάδη
27/01/2017
 
 
 

Τεύχος 3ο
Περιεχόμενα

Εισαγωγικές σκέψεις από την ομάδα σύνταξης


Τ Ρ Ε Ι Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ε Σ – Μ Ι Α Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (Hellenic Society of Daseinsanalysis)
Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας, «Γίγνεσθαι»
Ελληνικό Κέντρο Focusing (Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Προσέγγιση)


K E I M E N A x 3

Θανάσης Γεωργάς: Ο Τόπος της Ψυχοθεραπείας
Ελένη Κουλούτζου: Ο ιστός της Πηνελόπης
και η αναλυτική συνθήκη της θεραπευτικής συνομιλίας
Χριστίνα Μπούφαλη-Μπαβέλλα: Το συναίσθημα της ντροπής στην ψυχοθεραπεία
Ελένη Πλέσσα & Μίρκα Πλέσσα: Η χρήση της φαινομενολογικής μεθόδου
στη Διαμεσολάβηση
Κωνσταντίνος Καραβαγλίδης: Το Άγχος Θανάτου
κατά τη διάρκεια της Ύστερης Ενήλικης Ζωής
Παύλος Ζαρογιάννης: Τα ίχνη της ενοχής (μου)
(ή Τα Χ της Ενο/Χ/ής)
Έλλη Αυγερινού: Αναζητώντας τη μαγεία του σχεσιακού βάθους
Teresa Dawson: Focusing, Όνειρα και Άλλα
(Μια Focusing-βιωματική συνέντευξη)
Νικόλαος Κυπριωτάκης: Το σώμα που πονά


Α Λ Λ Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α

Δέσποινα Μπάλλιου: Η Διϋποκειμενικότητα της Εμπειρίας στη Θεραπεία Gestalt
Δημήτρης Υφαντής: Φιλοσοφία του βίου και Ερμηνευτική
Ταυτότητα και Ετερότητα στην Ερμηνευτική του ύστερου Dilthey και του πρώιμου Heidegger
Θανάσης Χατζόπουλος: Παράδοξο, τι παράδοξο!
Το παράδοξο στον D.W. Winnicott ως μόρφωμα του συνειδητού
Φώτης Καγγελάρης: «Ο Τόπος του Καθρέφτη» - Από το ‘ΤΑΟ’ στον Lacan

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α - Π Ο Ι Η Σ Η

Γιώργος Βασιλάκος:Αυτό το θηρίο μπορεί να του φάει τα μάτια του
Όσιπ Ε. Μάντελσταμ: Ποιήματα (μετάφραση: Ελένη Κουλούτζου)
Χριστίνα Μπούφαλη-Μπαβέλλα: Καθρέφτης (ποίημα)
Νικόλαος Κυπριωτάκης: Γλώσσα (ποίημα)

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ε Ι Σ – Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ – Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

9ο Διεθνές Συνέδριο Focusing με Παιδιά:
«Νέοι Ορίζοντες στο Focusing με Παιδιά»

ΕΠΟΧΗ/EPOCHE